0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Daleszyce

Obwieszczenie - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce  aktualizacja
  Rafał Kraska      25.11.2015 godz. 10:07
 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce


Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce – aktualizacja” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 , pokój nr 4 a, w dniach od 25 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku w godz. od 7.30 – 15.30 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce (www.daleszyce.pl).
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl