0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      02.11.2018 godz. 13:12
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 2 listopada do 16 listopada poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) na rok 2019 – zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.

 

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2018 godz. 12:08
 

Ogłoszenie Sygn. akt VIII Ns 620/18 z dnia 3 września 2018r. Sądu Rejonowego w Kielcach.

Treść dokumentu --------> kliknij "WIĘCEJ"

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.10.2018 godz. 8:51
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 1 października 2018 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 67 662,00 .

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 33 831,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce - w kwocie  33 831,00 zł.
 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl