0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o uchyleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Michał Kapela      23.05.2016 godz. 14:04
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o uchyleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi gminnej Niwy Daleszyckie - odcinek łączący drogę powiatową nr 0335T Niwki Daleszyckie z drogą wewnętrzną działka nr ewid. 127/5"

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Michał Kapela      20.05.2016 godz. 11:46
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa dróg gminnych na osiedlu w Borkowie Gmina Daleszyce Etap II /Odcinek od km 00+088,40 do 0+133,90 oraz od km 0+294,30 do 0+378,20/"

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o ustanowieniu planów ochronnych
  Rafał Kraska      27.04.2016 godz. 14:16
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18.04.2016r. o ustanowieniu planów ochronnych dla obszarów Natura 2000.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Michał Kapela      19.04.2016 godz. 16:41
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej, w załączonych dokumentach.

1. Konkurs - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

3. Wzór umowy

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl