www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

Sesja Rady Miejskiej
  Rafał Kraska      18.09.2014 godz. 13:08
 

Informujemy, że w dniu 26 września 2014r.  tj. piątek  o godz. 10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

 

Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Sukowie
  Rafał Kraska      08.09.2014 godz. 7:53
 

Daleszyce, 2014-09-04

Znak: GMR 6733.23.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZCE
z dnia 04 września 2014r.

Na podstawie art.53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 po. 717 ze zmianami)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE TOCZY SIĘ POSTEPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA: budowie stacji bazowej KIE 4470A telefonii komórkowej położonej na części działki o nr ewid. 1125/1 w m. Suków

Wniosek znajduje się w publicznym wykazie prowadzonym przez referat Gospodarki Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce (pokój nr 4).

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl