www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dot. konsultacji społecznych ws. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości : Suków, Daleszyce na terenie gminy Daleszyce wg załączonego opisu i rysunku trasy
  Rafał Kraska      17.11.2014 godz. 9:30
 

Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach

Informuje iż w dniach od 17 do 23 listopada  2014r. odbędą się konsultacje społeczne  dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic   miejscowości : Suków, Daleszyce na terenie gminy Daleszyce wg załączonego  opisu    i rysunku trasy.
Wnioski uwagi mogą być składane przez zainteresowane osoby prawne i fizyczne tylko  w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego wzoru  druku od 17 do 23 listopada  2014r.

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
  Rafał Kraska      13.11.2014 godz. 19:14
 

                Kielce, 12.11.2014r.

Znak: IN-III.747.39.2014

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika, z dnia 31.10.2014r., znak: 227/T/SSS/WŚ/W/WŚ,

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” na terenie gmin: Morawica, Nowa Słupia, Daleszyce w powiecie kieleckim oraz gminy Brody w powiecie starachowickim.

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl