0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza - Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.09.2016 godz. 14:49
 

Daleszyce, dnia 19.09.2016 r.

GMR. 7219.001.2.2016

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DALESZYCACH

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej w Borkowie - Okrężna.

 

Informacja Burmistrza - Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.09.2016 godz. 14:47
 

Daleszyce, dnia 19.09.2016 r.

GMR. 7219.001.1.2016

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Daleszyce – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1440 ) informuje, że przygotowywane jest do realizacji niżej wymienione zadanie inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Daleszycach

 

 

Informacja nt. "Realizacji programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2015 r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.08.2016 godz. 13:13
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. został zakończony etap zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce” 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 32.150,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 22505,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 9.645,00
 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl