0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Decyzja Starosty Kieleckiego ws. uznania za mienie gminne działek położonych w obrębie Smyków
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      29.11.2016 godz. 10:31
 

Decyzja Starosty Kieleckiego z dnia 22 listopada 2016r.  w sprawie uznania za mienie gminne działek położonych w obrębie Smyków.

 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2016 godz. 12:03
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 15.11.2016r. w sprawie inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce"

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.11.2016 godz. 11:51
 

Informuję, że w dniu 16 listopada 2016r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce" 2016 r.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 17.280,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 12.096,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania
• oraz ze środków Gminy Daleszyce -w kwocie 5.184,00 zł.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl