www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wraz z gazomierzem i reduktorem ciśnienia na działkach o nr ewid. 528/10, 692 położonych na terenie m. Suków"
  Michał Kapela      23.04.2015 godz. 11:09
 

Daleszyce, 2015-04-23

Znak: GMR 6733.2.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZCE
z dnia 23 kwietnia 2015r.

Na podstawie art.53 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199 ),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE WSZCZETO POSTEPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA POLEGAJACEGO NA:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPA) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wraz z gazomierzem i reduktorem ciśnienia na działkach o nr ewid. 528/10, 692 położonych na terenie m. Suków.

 

Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy w miejscowości Suków, Daleszyce"
  Michał Kapela      22.04.2015 godz. 13:32
 

Postanowienie znak: GMR.6220.6.2015 zawieszające postępowanie administarcyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy w miejscowości Suków, Daleszyce"

 

Sesja Rady Miejskiej
  Michał Kapela      17.04.2015 godz. 13:41
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.04.2015 r. tj. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

 

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków
  Rafał Kraska      19.09.2014 godz. 12:36
 

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl