0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
08.09.2020 godz. 16:19
 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce.
08.09.2020 godz. 10:27
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl