0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
23.01.2020 godz. 15:07
 
Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
23.01.2020 godz. 15:05
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
18.01.2020 godz. 6:33
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Nr 6, Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
18.01.2020 godz. 6:30
 
Zarządzenie nr 6 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2020 r. - Gmina Daleszyce przyjazna seniorom
17.01.2020 godz. 13:05
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM
17.01.2020 godz. 12:56
 
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. na terenie województwa świętokrzyskiego
16.01.2020 godz. 12:42
 
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
14.01.2020 godz. 8:23
 
Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w msc. Borków
13.01.2020 godz. 6:37
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewica
09.01.2020 godz. 14:09
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl