0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. kąpieliska w Borkowie
10.07.2020 godz. 14:19
 
Obwieszczenie PGW Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej nr 319021T na odcinku od km 1+147,00 do 1+892,00 (2 etap inwestycji) w msc. Niwy, gmina Daleszyce
06.07.2020 godz. 9:25
 
Obwieszczenie PGW Wody Polskie - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn.: Budowa dróg na osiedlu Ogrody" w Daleszycach", gm. Daleszyce, pow. kielecki
06.07.2020 godz. 9:15
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl