0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
23.05.2019 godz. 16:44
 
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej
20.05.2019 godz. 8:29
 
Informacja o możliwości zgłaszania osób do debaty nad raportem o stanie gminy
20.05.2019 godz. 14:34
 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
07.05.2019 godz. 15:58
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688).
06.05.2019 godz. 8:26
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl