0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z budową drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
14.10.2019 godz. 15:01
 
Uchwała nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych
07.10.2019 godz. 13:09
 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
03.10.2019 godz. 14:32
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
03.10.2019 godz. 12:27
 
Rozporządzenie nr 4.2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na części terenu gminy Masłów, Górno oraz gminy Daleszyce  należących do powiatu kieleckiego
01.10.2019 godz. 14:48
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl