0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa zadaszenia Placu Targowego w Daleszycach


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.)
14.03.2019 godz. 9:59
 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
13.03.2019 godz. 9:31
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019  2023
12.03.2019 godz. 14:10
 
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019
06.03.2019 godz. 8:41
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce  Aktualizacja z 2019 roku
05.03.2019 godz. 11:37
 
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - wezwanie do odbioru depozytu
05.03.2019 godz. 10:18
 


UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl