0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019 - dodatkowe polowania (KŁ Sokół)
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.01.2019 godz. 11:45

GMR.6151.3.2019                                                                Daleszyce, 11 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.                                   

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca dodatkowego polowania Koła Łowieckiego Nr 9 „SOKÓŁ” Kielce.

W załączeniu:

 Zawiadomienie o terminie dodatkowego polowania, w/w Koła.


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl