0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce  Aktualizacja z 2019 roku
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.03.2019 godz. 11:40

                                                                              Daleszyce, dnia 05 marca 2019r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.) zawiadamia się, że projekt  dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce – Aktualizacja z 2019 roku” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, pokój nr 4,  w dniach od 05 marca 2019 roku do  27 marca  2019 roku  w godz. od 7.30 – 15.00   oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  w Daleszycach (www.daleszyce.pl).

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Kliknij >>>Więcej, aby pobrać skany dokumentów


- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce – Aktualizacja z 2019 roku

   - zalacznik nr 1

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl