0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.04.2019 godz. 14:53

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 25.04.2019 roku o godz. 15.30. Załączniki poniżej.


- Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

- Załączniki w formie edytowalnej

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl