0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom

Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dla organizacji pozarządowych
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.04.2019 godz. 15:26

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 23 kwietnia 2019 roku do godz. 13.00.

Poniżej szczegółowe informacje.

 


Załaczniki:

- Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl