0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:22

GMR.6151.12.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach,   podaje do publicznej wiadomości informację, dotyczącą terminu oraz miejsca polowań dewizowych myśliwych z Włoch.

W załączeniu zawiadomienie w/w koła, o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.


Zawiadomienie o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl