0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      03.10.2019 godz. 14:33

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 7.10.2019 r. tj. poniedziałek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
c) zmiany Uchwały Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28.12.2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl