0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 9:50

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Pełna treść dokumentu na stronie: https://bip.sejmik.kielce.pl/82-obwieszczenia-marszalka-wojewodztwa/7664-obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii-oraz-wylozeniu-je.html


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl