0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok (aktualizacja na dzień 30.09.2019)
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2019 godz. 8:28

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW,

WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA 2019 ROK

Aktualizacja na dzień 30.09.2019

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) informuję, że:

 

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkolnego

funkcjonującego w szkole podstawowej     4.905,20 (m-nie 408,77)

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola                          4.970,49 (m-nie 414,21)
Wskaźnik zwiększający – poniżej 1 (0,790)
Statystyczna liczba uczniów w/g SIO na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r.

Szkoły podstawowe                                                                   887,66
Gimnazja                                                                                     103,33
Oddziały przedszkolne                                                               121,34            
Przedszkola                                                                                 143,00


- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok (aktualizacja na dzień 30.09.2019)

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl