0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. zakończenia zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.11.2019 godz. 15:06

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r. zostało zakończone zadanie pn.:                      „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 30.315,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 30.315,00  zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;

Skan dokumentu:

- Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. zakończenia zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl