0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w msc. Borków
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2020 godz. 6:37

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 nr 125/2 o pow. 3,0600 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza - 300. 000,00 zł

Wadium - 50.000,00 zł


W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 125/2 położona w Borkowie, położona jest w części (1,90ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (1,16ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

 

2. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 nr 126/9 o pow. 2,3241 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza - 225.000,00 zł

Wadium - 40.000,00 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 126/9 położona w Borkowie, położona jest w części (1,40ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (0,9241ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

 

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

 Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy

 w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze

 dnia 14 lutego 2020 r. ( piątek ) o godzinie 900.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej

wysokości w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. na konto Gminy Daleszyce,

BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta

i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl