0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Nr 6, Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      18.01.2020 godz. 6:30

Daleszyce, dnia 2020-01-16r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Nr 6, Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach uchwał:

1) Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2) Nr IV/44/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
3) Nr V/52/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.


Przedmiotem zmian planu będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planu miejscowego.

            Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,                        26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9 w terminie do 12 lutego 2020 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl