0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2020
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.01.2020 godz. 14:57

Daleszyce, 2020-01-28

Znak: GMR.6332.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 29 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2020.        


Zawiadomienie wraz  z projektem uchwały zamieszcza się:

1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach:  www.daleszyce.pl.
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9,  26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do  dnia 19 lutego 2020 r.

Do pobrania:

- Projekt uchwały

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl