0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o możliwości zgłaszania osób do debaty nad raportem o stanie gminy za 2019 rok
 Michał Kapela      20.05.2020 godz. 14:45

Zgodnie z zapisami art. 28aa. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 130), mieszkańcy (max. 15 osób), którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, muszą złożyć stosowny wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć w formie papierowej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach do dnia 27 maja 2020 roku do godz. 12:00, czyli do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul Sienkiewicza 11, pokój nr 4.

W związku ogłoszeniem pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie naszego kraju sesja Rady Miejskiej w Daleszycach w dniu 28 maja 2020 r., na której przedstawiony będzie raport o stanie gminy, odbędzie się zdalnie. Po upublicznieniu raportu ewentualne uwagi mieszkańców, którzy zgłosili chęć udziału w debacie zostaną odczytane przez pracownika Urzędu na sesji absolutoryjnej.


Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Daleszyce

Lista osób popierających mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl