0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy
 Michał Kapela      19.11.2021 godz. 13:20

Sygnatura akt: WI.ZP.271.1.25.2021

Daleszyce, 19.11.2021 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiający:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

tel/fax (0-41) 317 16 94, (0-41) 317 16 93
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 730 - 1530
adres strony internetowej: www.daleszyce.pl
e-mail: gmina@daleszyce.pl
Adres korespondencyjny:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie monitoringu ujęcia i sieci Marzysz;

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siedmiu punktów pomiarowych oraz trzech zasuw sieciowych na sieci wodociągowej w msc Marzysz.

2) Wymagania dotyczące punktów monitoringu sieci wodociągowej wraz z zasuwami sieciowymi:


III. Szacunkowa wartość zamówienia:

wynosi  162 557,44 zł

IV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o. o.
ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce

V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z dyspozycją art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2021 r. Nr poz. 1129 ze zm. – dalej ustawa) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdyż została spełniona przesłanka ustawowa to jest, Gmina jest w 100% właścicielem spółki wskazanej w pkt. IV oraz spółka w ramach prowadzonej działalności w ponad 90% wykonuje zadania powierzone jej przez Gminę.

VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

24 dni  od dnia podpisania umowy nie później niż do 30.12.2021r.

VII. Powyższą informację przekazano do BZP w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zapisu w art. 216 ust. 1 i 2 ustaw Pzp.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl