0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

GMR.ZP.271.16.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa dróg na terenie gminy Daleszyce 17 2019
godz. 9:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl