0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

Rozeznanie rynku dla zamówienia na `Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kranów Zagórze` 13 2020
godz. 15:00

Rozeznanie rynku dla zamówienia na `Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suków, Gmina Daleszyce` w ramach zadania budżetowego `Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną odcinek od Korbowej Koliby do stacji ORLEN` 11 2020
godz. 15:00

AR.ZP.271.12.2020 Uzupełnienie strat sprzętowych jednostek OSP w gminie Daleszyce powstałych w skutek udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Nowiny 06 2020
godz. 10:00

WI.ZP.271.1.10.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce 07 2020
godz. 10:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl