0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

GMR.ZP.271.12.2019 Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji Projektu: Edukacja cyfrowa w Szkołach Podstawowych w Gminie Daleszyce 23 2019
godz. 15:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl