0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rada Miasta - kadencja

    
 
 
 
 



 Wyświetl uchwały Rady Miejskiej dotyczące:

 



 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl