0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których oferty zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać termin w którym upływał ostateczny termin składania ofert:
 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach [Podinspektor ds. promocji, turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony zabytków]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 21.08.2020   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa w Wydziale Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce. [Podinspektor ds. gospodarki gruntami i rolnictwa]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 24.07.2020   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. rozliczeń VAT i ewidencji środków trwałych w Wydziale Planowania i Finansów Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce [Podinspektor ds. rozliczeń podatku VAT i ewidencji środków trwałych]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 24.06.2020   
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Administracji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach [Podinspektor ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej]
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 
Aktualne do 12.03.2020   
 

 UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl