0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plany zagospodarowania przestrzennego 38740
Rejestr instytucji kultury 8880
Wybory ławników kadencji 2020-2023 10451
Sesje i uchwały Rady Miejskiej (e-sesja) 17969
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 6134
Petycje 5615
 Rejestr petycji złożonych do Rady Miejskiej w Daleszycach 676
 Rejestr petycji złożonych do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 668
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6949
 2017 rok 4697
 2018 rok 4020
 2019 rok 2765
 2020 rok 1787
RODO 2835
ARCHIWUM 2347
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 6657
 WYBORY SOŁTYSÓW 2019 6619
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 3873
 Wybory do Sejmu i Senatu RP (2019) 2787
 Wybory Prezydenta RP 2020 2964
 Załatwianie spraw - Karty usług 29432
 Sprawy meldunkowe, dowody osobiste 10340
 Ochrona środowiska 9314
 Budownictwo, nieruchomości 12252
 Agroturystyka 7420
 Urząd Stanu Cywilnego 9042
 Podatki 6834
 Oświata, stypendia, dofinansowanie 4936
 Działalność gospodarcza, Transport, Alkohole 15232
 Zamówienia publiczne do 30.000 euro 354674
Powszechny Spis Rolny 2020 948
Załatw sprawę w urzędzie (formularze, wnioski) 3798
Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności 352
DostępnośćPlus 242
Łowiectwo, Ogłoszenia kół łowieckich 117
Konsultacje społeczne 169
Poznaj Gminę Daleszyce 16607
 Sołectwa 17363
 Historia 22296
 Turystyka i przyroda 13415
Jednostki organizacyjne 17243
 Szkoły i przedszkola 34229
 Podmioty obsługujące 24306
Ochrona środowiska, Ekomobilność 16191
 EKOMOBILNOŚĆ - wydawanie nalepek 1415
 Karty informacyjne, wnioski 17656
Informacje nie udostępnione w BIP 21771
Mienie gminne 18439
Urząd Miasta i Gminy 53398
 Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 7294
 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP 1299
 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 1265
 Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce 1339
 Wyniki i dokumentacja kontroli projektów 337
 Wyniki i dokumentacja kontroli 311
 Statut 15222
 Regulamin Organizacyjny 17129
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 17036
 Struktura organizacyjna urzędu 19179
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13471
Oświadczenia majątkowe 20974
 2014 5955
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014 5029
 2015 5642
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015 5218
 Oświadczenia osób wydających decyzje administarcyjne w imieniu Burmistrza 4168
 2016 5402
  Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016 5645
 2017 4408
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2017 4797
 2018 3250
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2018 3504
 2019 2041
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2019 2378
 2020 850
 Oświadczenia dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych złożone w roku 2020 724
Uprawnienia obywatela 14210
Budżet 15761
 2013 9285
 Kontrola finansowa 7114
 2013 8231
 2016 4184
 2014 7330
 2015 6906
 2016 5826
 2017 5090
 2018 2112
 2019 2583
 Uchwały IV Składu Orzekającego RIO w Kielcach 1462
 2020 1436
 2021 165
 2007 11987
 2008 12246
 2009 11048
 2010 9513
 Sprawozdania budżetowe 15493
 2011 9208
 2012 9806
Ochrona zwierząt 8592

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl