0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

AR.ZP.271.6.2019 Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce 30 2019
godz. 9:00

AR.ZP.271.5.2019 Rozbudowa sieci wodno  kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce 28 2019
godz. 10:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl