0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

AR.ZP.271.3.2020 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa (modernizacja) systemu AKPiA wraz z wymianą urządzeń technologicznych w oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz, gmina Daleszyce oraz Rozbudowa sieci wodno  kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz Gmina Daleszyce 05 2020
godz. 9:00

AR.ZP.271.2.2020 Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom 05 2020
godz. 9:00

WI.ZP.271.1.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Daleszyce 06 2020
godz. 9:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl