0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr postępowania Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

GMR.ZP.271.13.2019 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczecno /odcinek od szkoły w kierunku drogi na cmentarz/ 24 2019
godz. 9:00

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce w miejscowości Borków 24 2019
godz. 15:30UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl