0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Nr przetargu Przedmiot zamówieniaTermin składania ofert

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce 18 2019
godz. 15:30

GMR.ZP.271.52.2018 Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, na terenie Gminy Daleszyce 29 2019
godz. 9:00UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl