0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce

Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE  Z DNIA 09 STYCZNIA 2019 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

 

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

      nr 134/8 o pow. 0,1011 ha, księga wieczysta KI1L/00074985/4

 

Cena wywoławcza      - 70.974,00 zł

Wadium                       -    7.097,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków dz. nr 134/8 położona jest w terenie usług.

 

2. NIWY, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

      nr 771/4 o pow. 0,1082 ha, księga wieczysta KI1L/00150134/1,

 

Cena wywoławcza       - 8.898,00 zł                   

Wadium                        -  890,00 zł     

            

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niwy dz. 771/4 położona jest w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%. 

 

             Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze dnia 22 lutego  2019 r. ( piątek ) o godzinie:

                             -  900 (dot. sprzedaży działki 771/4 poł. w Niwach)

                             - 1000(dot. sprzedaży działki 134/8 poł. w Borkowie)

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżejwysokości w terminie do dnia 18 lutego  2019 r. na konto Gminy Daleszyce, BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce. 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

   

Ostateczny termin składania ofert:
 18 lutego 2019 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 18 stycznia 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 stycznia 2019 godz. 14:59
Liczba odsłon:
  874 od 18 stycznia 2019 godz. 14:59  (średnio 3.33 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl