0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce

Numer: ...
Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
 Z DNIA 31 LIPCA 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

1.    BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:
      nr 125/2 o pow. 3,0600 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1
Cena wywoławcza      - 207.184,00 zł
Wadium                       -    20.718,40 zł
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 125/2 położona w Borkowie, położona  jest w części (1,90ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (1,16ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

2.    BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:
      nr 126/9 o pow. 2,3241 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1
Cena wywoławcza       - 152.816,00 zł                   
Wadium                        -   15.281,60 zł       
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce dz. 126/9 położona w Borkowie, położona  jest w części (1,40ha) w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, w pozostałej części (0,9241ha) w obszarze zagrożonym powodzią.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%.  

             Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy  
                             w Daleszycach pl. Staszica 9, sala nr 13 na parterze
                             dnia 6 września 2019 r. ( piątek ) o godzinie 900.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 2 września 2019 r. na konto Gminy Daleszyce,
BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce.  
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, pok. nr 9, tel. 41 317 16 94 w.109.

 

Ostateczny termin składania ofert:
  2 września 2019 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jerzy Meresiński [Zastępca kierownika wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 5 sierpnia 2019
Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 sierpnia 2019 godz. 07:32
Liczba odsłon:
  437 od 5 sierpnia 2019 godz. 07:32  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl