0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce - działka nr 134/8 w Borkowie

Kategoria: Nieruchomości do sprzedaży


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 Z DNIA 1 lipca 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka:

      nr 134/8 o pow. 0,1011 ha, księga wieczysta KI1L/00074985/4

Cena wywoławcza      - 59. 920,00 zł

Wadium                       - 6. 000,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borków dz. nr 134/8 położona jest      w terenie usług ozn. symbolem U. W niewielkim zakresie, od strony wschodniej, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem KD-Z- droga powiatowa klasy zbiorczej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31 lipca 2022 r.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT - 23%. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta i Gminy

w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, sala nr 15 na I piętrze

dnia 3 sierpnia 2020 r. ( poniedziałek ) o godzinie 1000.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej  wysokości w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. na konto Gminy Daleszyce,

BS Daleszyce-Górno Nr 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Daleszyce. 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, pok. nr 13, tel. 41 317 16 94 w.109.


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie o przetargu
Dodany: 01.07.2020 godz. 8:16
 



Ostateczny termin składania ofert:
 30 lipca 2020 godz. 23:59



Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stachowicz [Kierownik wydziału gospodarki, mienia i rolnictwa] dnia 1 lipca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 1 lipca 2020 godz. 08:16
Liczba odsłon:
  239 od 1 lipca 2020 godz. 08:16  (średnio 7.04 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl