0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Promocja projektu pn. `Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz`

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 06.07.2020 r.

Rozeznanie rynku na zadanie  

Promocja projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz”.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” 4 Osi Dziedzictwo  naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 i Regulamin konkursu wraz z wytycznymi są udostępnione na stronie http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/2818-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-04-03-00-iz-00-26-199-18-w-ramach-osi-priorytetowej-4-dziedzictwo-naturalne-i-kulturowe-dzialania-4-3-gospodarka-wodno-sciekowa

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, NIP: 6572525617, REGON: 291010040, zwraca się
z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia, na podstawie załączonego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do rozeznania rynku.

Szacunkowej wyceny należy dokonać według wzoru zamieszczonego w załączniku
nr 2 do rozeznania rynku i przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 10.07.2020 r. do godziny 10:00 na adres: marcin.dlugosz@daleszyce.pl 

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Ogłoszenie
Dodany: 06.07.2020 godz. 11:07
 
Załączniki
Dodany: 06.07.2020 godz. 11:07
 Ostateczny termin składania ofert:
 10 lipca 2020 godz. 10:00Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Kosmala [Kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju] dnia 6 lipca 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 6 lipca 2020 godz. 11:07
Liczba odsłon:
  141 od 6 lipca 2020 godz. 11:07  (średnio 5.09 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl