0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozeznanie rynku dla zamówienia na `Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mójcza` w ramach zadania budżetowego pn. `Opracowane dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mójcza`

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 18.09.2020r.

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mójcza” w ramach zadania budżetowego pn. „Opracowane dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mójcza”

 

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mójcza” w ramach zadania budżetowego pn. „Opracowane dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Mójcza” kanalizacja umieszczona w pasie drogi gminnej oraz przejście na drugą stronę w działki leżące po stronie Kielc. Projektowany odcinek obejmuje dł. około 60 mb (w załączeniu mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem opracowania). Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną obejmującą:

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego - 5egz. oraz na dowolnym nośniku danych,

- sporządzenie przedmiarów robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne).

- dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ.

 

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

 

Szacunkową wycenę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 23.09.2020r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl.

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 18.09.2020 godz. 14:55
 
Mapa poglądowa
Dodany: 18.09.2020 godz. 14:55
 Ostateczny termin składania ofert:
 23 września 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 18 września 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 18 września 2020 godz. 14:55
Liczba odsłon:
  90 od 18 września 2020 godz. 14:55  (średnio 3.52 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl