0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa instalacji OZE na terenie gminy Daleszyce

Rozeznanie rynku dla zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce

Kategoria: Rozeznania rynku


Daleszyce, dnia 04.12.2020r.

Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce”

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia Gmina Daleszyce zwraca się                           z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce”. W ramach zadania należy opracować dwie dokumentacje projektowe dla zadań:

Zadanie 1: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce do działki 4526  Projektowany odcinek obejmuje dł. około 50 mb (w załączeniu mapa poglądowa
z zaznaczonym zakresem opracowania). Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie 2: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki 880/2.  Projektowany odcinek obejmuje dł. około 580 mb
(w załączeniu mapa poglądowa z zaznaczonym zakresem opracowania). Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

W ramach projektu należy wykonać dokumentację techniczną i projektowo - budowlaną obejmującą:

- uzyskanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie projektu budowlanego - 5egz. oraz na dowolnym nośniku danych,

- sporządzenie przedmiarów robót,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- uzyskanie warunków, opinii i uzgodnień (jeżeli będzie to konieczne).

- dokumentacja musi być kompletna, wraz z potwierdzeniem złożenia w terminie realizacji projektu, wniosku zgłoszenia budowy oraz dostarczenie przez projektanta, po zatwierdzeniu wniosku w jak najszybszym terminie pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ.

Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie prace niezbędne do wykonania powyższych prac, także te niewymienione przez Zamawiającego.

Szacunkową wycenę przesłać drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 09.12.2020r. na adres: joanna.grzesik@daleszyce.pl.

Powyższe działanie ma charakter rozpoznania rynku celem oszacowania wartości zamówienia i nie stanowi oferty handlowej ani nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 


» ZAŁĄCZNIKI «
Rozeznanie rynku
Dodany: 04.12.2020 godz. 15:15
 Ostateczny termin składania ofert:
  9 grudnia 2020 godz. 15:30Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Michał Cichocki [Kierownik Wydziału Inwestycji] dnia 4 grudnia 2020
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 grudnia 2020 godz. 15:15
Liczba odsłon:
  98 od 4 grudnia 2020 godz. 15:15  (średnio 3.27 odsłon/dobę)

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl