0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa zadaszenia Placu Targowego w Daleszycach
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych — Komitet Wyborczy

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych — Indywidualne Zgłoszenia (uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego)

UWAGA!
W przypadku indywidualnych zgłoszeń nie należy wypełniać części dotyczącej Komitetu Wyborczego. Na jednym formularzu można zgłosić tylko jedną osobę.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
Plac Staszica 9, pokój nr 21.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 26 kwietnia 2019 roku (piątek) do godz. 15:30.


Informacja

Dla wyborców mających zamiar zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (art. 32 §1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów


Postanowienie Nr 71/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Daleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie nr 65/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 25 marca 2019 roku
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 lutego 2019 r.
o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej
— AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 27 marzec 2019 godz. 10:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 25 kwiecień 2019 godz. 08:22
Liczba odsłon:
  832 od 27 marzec 2019 godz. 10:58  (średnio 28.89 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl