0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa drogi gminnej Nr 319005T w msc. Słopiec
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej
Wybory do Sejmu i Senatu RP (2019)


Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 13 września 2019 r. o losowaniu w celu powołania w gminie Daleszyce obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.


Zarządzenie Nr 155/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 12 września 2019 roku o numerach i granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego — (https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego) – usługa aktywna do 30 września 2019 r. (23:59),
 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców — (https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59),
 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców — (https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow) – usługa aktywna do 8 października 2019 r. (23:59) i ponownie uruchomiona w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Ograniczenie dostępności usługi ma na celu umożliwienie rozpatrzenia złożonych wniosków przed terminem głosowania.


Zarządzenie Nr 160/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie wskazania reprezentanta Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce do pełnienia funkcji Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.


Zarządzenie Nr 158/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do prowadzenia czynności ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Zarządzenie Nr 144/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Informacja — Zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Uchwała Nr 79/2019 PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Wzór — Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
Plac Staszica 9, pokój nr 21.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia będą przyjmowane
do 13 września 2019 roku (piątek) do godz. 15:30.


Informacja

Dla wyborców mających zamiar zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (art. 32 §1 Kodeksu wyborczego).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz Wyborczy
— Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019


Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej


Rozporządzenia


Kodeks Wyborczy oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej — AktualnościInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 20 sierpień 2019 godz. 12:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 16 wrzesień 2019 godz. 09:02
Liczba odsłon:
  338 od 20 sierpień 2019 godz. 12:52  (średnio 13.26 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl