www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach
Zamówienia publiczne ponizej 14.000 euro


Aktualne zamówienia:

brak zamówień

 


 

 

Wzory druków:

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

Formularz oferty cenowej


 

 

Akty prawne:

Zarządzenie wprowadzające "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane"

Zarządzenie zmieniające "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane"

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Załacznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Załacznik Nr 4


 

Informacje o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie zmiany pokrycia dachowego dwóch naw Szkoły Podstawowej w Marzyszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie infrastruktury w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż opraw oświetleniowych w msc. Brzechów i Szczecno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Niestachów i Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”nadzoru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków, ze stacji trafo WUT 927"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce, Niwy, Marzysz"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Borków i Suków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kranów, Szczecno, Brzechów oraz Niwy"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Remont budynku osp w Cisowie – przekształcenie pomieszczeń na świetlicę wiejską”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tonerów do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. spożywczych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. chemicznych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. biurowych w 2014r. do UMiG DaleszyceInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 14 lipiec 2014 godz. 09:56
Liczba odsłon:
  158123 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 68.88 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl