www.bip.gov.pl  

0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Zamówienia publiczne do 30.000 euro


Aktualne zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Brzechów, Borków, Marzysz i Podmarzysz, gmina Daleszyce"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją: Rozbudowa drogi gminnej Marzysz-Znojów"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Sporządzenie opinii technicznej w sprawie zakłócenia stosunków wodnych na działkach nr 88 i 87/2 w miejscowości Niestachów


 

 

Wzory druków:

Wzór oferty cenowej - PDF


 

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


 

Informacje o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Opracowanie opinii wodnoprawnej w sprawie zakłócania stosunków wodnych na działkach 2826, 2827 w msc. Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu polegającym na przebudowie masztu telekomunikacyjnego w Cisowie"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Modernizacja instalacji C.O. budynku gimnazjum w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu polegającym na odbudowie masztu telekomunikacyjnego w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sukowie - II etap

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Odnowa i zagospodarowanie Placu Cedry w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie przeglądu rocznego budynku UMiG Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc Daleszyce, Zagórze oraz Słopiec Szlachecki"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie przeglądu technicznego zbiornika wodnego Wojciechów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc Smyków i Daleszyce ul. Głowackiego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Naprawę uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza w Daleszycach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup tonerów do drukarek oraz kserokopiarek” dla UMiG w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oswietlenia ulicznego w msc. Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę do UMIG Daleszyce art. biurowych, spożywczych oraz chemicznych w 2015r. wg sporządzonego wykazu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie kredytu dla Gminy Daleszyce w kwocie 2000000,00 PLN

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Rozbudowa budynku osp w smykowie – przekształcenie pomieszczeń na świetlicę wiejską

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Realizację programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w 2014 roku"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania - Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Szczecnie

Notatka - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (biurowych) w ramach projektu pn. Rozwój społeczestwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce - kontynuacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie opinii geotechnicznej podłoża gruntowego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie zmiany pokrycia dachowego dwóch naw Szkoły Podstawowej w Marzyszu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ubezpieczenie infrastruktury w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż opraw oświetleniowych w msc. Brzechów i Szczecno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Niestachów i Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”nadzoru

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Borków, ze stacji trafo WUT 927"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Daleszyce, Niwy, Marzysz"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Borków i Suków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Kranów, Szczecno, Brzechów oraz Niwy"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją: Remont budynku osp w Cisowie – przekształcenie pomieszczeń na świetlicę wiejską”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tonerów do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. spożywczych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. chemicznych w 2014r. do UMiG Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. biurowych w 2014r. do UMiG DaleszyceInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 16 kwiecień 2015 godz. 09:50
Liczba odsłon:
  194930 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 76.85 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl