0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Zamówienia publiczne do 30.000 euro


Aktualne zamówienia:

brak zamówień


 

 

Wzory druków:

Wzór oferty cenowej - PDF


 

 

Akty prawne:

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


 

Informacje o wyborze oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowości Widełki (w rejonie kładki)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Zarządzanie Projektem na zadaniu pn.: "Wspracie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. "Wsparcie gospodarki nieskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w miejscowości Borków, przy drodze gminnej Borków-Podmarzysz 319015T

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów oświetlenia drogowego w msc. Brzechów, Komórki, Szczecno oraz Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Daleszyce"

Informacja o unieważnieniu postępowania na reazlizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w msc. Mójcza

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w msc. Cisów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. pn. Opracowanie projektów chodników w msc. Borków, Słopiec oraz Szczecno

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NA ZADANIU: „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESTACHOWIE O SEGMENT SPORTOWO-DYDAKTYCZNY: POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Budowa oraz dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Wójtostwo, Mójcza, Borków, Danków - Wójtostwo"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze do postepowania: Wykonanie przeglądu pięcioletniego budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w msc. Słopiec, Danków, Daleszyce oraz Trzemosna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w msc. Kaczyn, Cisów oraz Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w msc. Brzechów oraz Widełki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie przeglądu rocznego budynku UMiG Daleszyce (...)"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniach budowy oświetlenia ulicznego w msc. Borków, Daleszyce, Niwy oraz Kranów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Suków oraz Borków"

Informacja o uniważnieniu postępowania na "Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Miasta i Gminy Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę tonerów do drukarek" dla Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę artykułów biurowych, spożywczych i chemii gospodarczej w 2017r. do siedziby zamawiającego"Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 13 grudzień 2017 godz. 11:13
Liczba odsłon:
  277860 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 79.47 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl