0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Budżet » Sprawozdania budżetoweSprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Daleszyce za rok 2009


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2010r.
Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-27zz kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50d Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Rb-50w Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2010r.

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-30s roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
Rb-PDP ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za I kw. 2011


 

 Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za II kw. 2011


 

 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2011r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2011r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2011r.

 Komplet sprawozdań za IV kwartał 2011r.

Pliki sprawozdań wg rodzaju:

Rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-27s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-28s miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2012r.

 Komplet sprawozdań za II kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2012r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2012r.


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2013r.

 Komplet sprawozdań za I kwartał 2013r.


 

Metryczka subwencji oświatowej 2013

Metryczka subwencji oświatowej 2013 - skan dokumentu

 

 


 

Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2013r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2013r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2014r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2014r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2015r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2015r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2015r.

 


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - I kwartał 2016r.

Komplet sprawozdań za I kwartał 2016r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - II kwartał 2016r.

Komplet sprawozdań za II kwartał 2016r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - III kwartał 2016r.

Komplet sprawozdań za III kwartał 2016r.


Sprawozdania kwartalne i miesięczne - IV kwartał 2016r.

Komplet sprawozdań za IV kwartał 2016r.


Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Komplet sprawozdań za II półrocze 2017r.Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 29 marzec 2010 godz. 13:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 25 lipiec 2017 godz. 10:17
Liczba odsłon:
  9915 od 29 marzec 2010 godz. 13:05  (średnio 4.59 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl