Postanowienie Starosty Kieleckiego prostujące omyłkę pisarską w decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 14.06.2022 r. znak: GN-I.6620.5.46.2021.DG ustalającej, że nieruchomość oznaczona jako działka nr 215/2 o pow. 0,2349 ha położona w obr. ewid. Danków-Wójtostwo, gm. Daleszyce stanowi mienie gminne.
Skan dokumentu