Daleszyce, dn. 14.11.2022 r.

Informacja o otrzymaniu pomocy finansowej na zakup oraz nasadzenie drzew i krzewów miododajnych na terenie Gminy Daleszyce

Informujemy, że Gmina Daleszyce w ramach Umowy Nr 1/2022 z dnia 28.04.2022  roku - zawartej pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Daleszyce, otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego w wysokości 2500,00 zł na realizację zadania związanego z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków pn. „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Daleszyce”.

W ramach tej pomocy zakupiono 60 szt. drzew miododajnych z rodzaju: Głóg, Jabłoń, Jarząb, Klon, Wierzba, Lipa. Rośliny zostały nasadzone w następujących miejscowościach: Brzechów, Sieraków, Cisów, Daleszyce.

Nasadzenia drzew miododajnych mają na celu zwiększenie populacji pszczół, których liczba w ostatnich latach spada, na skutek chorób rodzin pszczelich, jak również stosowania pestycydów.

Mapy nasadzeń drzew miododajnych

Dokumentacja fotograficzna nasadzeń drzew miododajnych