Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych z mieszkańcami dot. projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2021-2030”. Konsultacje odbędą się dn. 15.03.2024 r. (tj. piątek) w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 15:30 – 17:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2021-2030”. Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Miasta i Gminy Daleszyce, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz działającymi na terenie Miasta i Gminy Daleszyce organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag dotyczących ww. dokumentu. Konsultacje prowadzone są w terminie od 12 lutego 2024 r. do 18 marca 2024 r.

Konsultacje prowadzone w formie papierowej oraz elektronicznej. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać poprzez wypełnienie i podpisanie formularza według opublikowanego wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w zakładce Konsultacje społeczne, w terminie prowadzenia konsultacji, który należy dostarczyć w następujący sposób:

1) osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce,

2) pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce (decyduje data wpływu do Urzędu),

3) przy pomocy poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

4) przy użyciu skrzynki podawczej ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach /d50r93xsl6/skrytkaESP.

Konsultacje w formie spotkania odbędą się z sołtysami, radnymi oraz mieszkańcami gminy. Szczegóły spotkania zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zostanie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2021-2030

Formularz wnoszenia uwag - wersja edytowalna

Formularz wnoszenia uwag - wersja pdf