Tablica informacyjna

 

Nr pokoju

BIURO RADY MIEJSKIEJ

4

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

3

SEKRETARZ

7

SKARBNIK

19

RADCA PRAWNY

5

URZĄD STANU CYWILNEGO

18

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i ROZWOJU:

Sekretariat

2

Obsługa Rady Miejskiej

4

Ewidencja działalności gospodarczej

9

Kadry

6

Wojsko i obrona cywilna

4

Ewidencja ludności i dowody osobiste

9

Promocja

4

WYDZIAŁ OŚWIATY

11

WYDZIAŁ PLANOWANIA i FINANSÓW:

Księgowość budżetowa

11, 14

Wymiar zobowiązań pieniężnych

16

Księgowość podatkowa, windykacja

16

Kasa

10

WYDZIAŁ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI:

Rolnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska

13

Geodezja, gospodarka gruntami

12, 13

Planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, inwestycje i zarząd drogami

13

Zamówienia publiczne, specjalista ds. inwestycji

12

STRAŻ MIEJSKA

8

   

LEGENDA:

 

pokoje nr 1 - 10

PARTER

pokoje nr 11 - 19

PIĘTRO

   
   

Numer telefonu na centralę Urzędu Miasta i Gminy:

[041] 317-16-93 lub 317-16-94