Władze Miasta i Gminy:


Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Dariusz Meresiński 

Oświadczenie majątkowe za rok 2021

Oświadczenia majątkowe za rok 2020


Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Piotr Ferens

Oświadczenie majątkowe za rok 2021


Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce - Piotr Ferens

Oświadczenie majątkowe za rok 2021

Oświadczenia majątkowe za rok 2020


Skarbnik Miasta i Gminy Daleszyce - Ilona Piwowarska

 Oświadczenie majątkowe z dnia 15.09.2022r.


 Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce - Agnieszka Powałka

Oświadczenie majątkowe z dnia 06.12.2022r.