Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kielcach i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Daleszycach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Kielcach – 2 ławników

- Do Sądu Rejonowego w Kielcach – 3 ławników, w tym 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.