Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

...

Znak: WIN.6733.1.2023

Daleszyce, 2023-10-26

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania w sprawie

...
Decyzja Starosty Kieleckiego uznająca nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów gm. Daleszyce, obr.
...

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku Burmistrz Miasta

...

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.

...

Daleszyce, dnia 29.06.2023r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

Z DNIA 03.07.2023R.

Na podstawie

...

Daleszyce, dnia 29-06.2023r.

 INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 03.07.2023r.

Na

...

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z

...

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
działając na podstawie art. 35 ustawy z

...

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie art. 35 ustawy z

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

       działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21

...

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Działając na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z

...

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z

...

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Działając na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z

...