W związku z powyższym, sporządzający plan ochrony dla Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, umożliwił

...

Daleszyce, 2022-03-30r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do

...

Daleszyce, dnia 2022-02-11r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do

...

Daleszyce, dnia 2022-03-28r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do

...

Daleszyce, 2022-02-11r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do

...

Daleszyce,2022-03-28r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do

...

Daleszyce, 2022-02-09

Znak: WIN.6220.4.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4

...

Daleszyce, 2022-02-21

Znak: WIN.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4

...

Kielce, dnia 21.04.2022

Znak: UA-IV.6740.2.3.2022.JK

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy

...

WPN.I.6202.5.2020.MKl

Kielce, dnia 17 marca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 19 ust. 1a ustawy z dnia 16

...

Kielce, dnia 29-03-2022

Znak: SPN.III.7821.1.3.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 10 § 1 i art.

...

Znak: B-ll.672.19.2021

Kielce dnia 08.02.2022r.

 OBWIESZCZENIE   STAROSTY    KIELECKIEGO w sprawie wydania

...

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji

...

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia

...

Znak: OŚ-GW.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BIELINY
z dnia 01.03.2022 r.

Na podstawie art. 71

...

Na podstawie art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

...

Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

...

Kielce, 15 kwietnia 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.241.2021.GP

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

...

Kielce, 22 marca 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.242.2021.GP

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

...