Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
powiadamia o rozpoczęciu konsultacje społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej Daleszyce
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej Daleszyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Daleszycach.