Zamówienia publiczne

UWAGA! Ogłoszenia przetargowe z ubiegłych lat, znajdują się na poprzedniej stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Nazwa zamówienia Data publikacji Ostateczny termin składania ofert
Bezpieczna droga do szkoły – poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Daleszyce 30 maj 2023 07-06-2023 09:00
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Marzysz dz. 33 tzw. Green Velo 26 maj 2023 12-06-2023 09:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny 13 maj 2023 17-05-2023 10:03
Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie 13 maj 2023 17-05-2023 10:00
Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na obszarze Gminy Daleszyce 13 maj 2023 22-05-2023 11:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie” 27 kwiecień 2023 08-05-2023 15:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny” 27 kwiecień 2023 09-05-2023 10:00
Rozeznanie rynku - „Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Daleszyce” 27 kwiecień 2023 10-05-2023 15:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Daleszyce” 12 kwiecień 2023 17-04-2023 15:00
Przebudowa istniejącego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Niestachowie 04 kwiecień 2023 19-04-2023 09:00