Zamówienia publiczne

UWAGA! Ogłoszenia przetargowe z ubiegłych lat (poprzedni BIP), znajdują się na archiwalnej stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Nazwa zamówienia Data publikacji Ostateczny termin składania ofert
Wyłapywanie, transport, utrzymanie i utrzymywanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w ramach zadania budżetowego pn.: “Schroniska dla zwierząt” 08 grudzień 2023 14-12-2023 15:30
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w msc. Borków, gm. Daleszyce, powiat kielecki. 30 listopad 2023 29-12-2023 09:17
Świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r w ramach zadania budżetowego pn. „Schroniska dla zwierząt” 23 listopad 2023 29-11-2023 15:30
Wyłapywanie, transport, utrzymanie i utrzymywanie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianymi na terenie Gminy Daleszyce w od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. w ramach zadania budżetowego pn.: “Schroniska dla zwierząt” 23 listopad 2023 29-11-2023 15:30
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów 31 październik 2023 07-11-2023 15:30
Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich” OLIMPIA 24 październik 2023 30-10-2023 09:00
Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Marzysz i Daleszyce na obszarze Gminy Daleszyce 20 październik 2023 26-10-2023 15:30
Wycinka drzew wraz z usunięciem i utylizacją karpin oraz sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki 17 październik 2023 23-10-2023 09:00
Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce 10 październik 2023 25-10-2023 09:00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 348/1 w msc. Brzechów 09 październik 2023 16-10-2023 09:00