Zamówienia publiczne

UWAGA! Ogłoszenia przetargowe z ubiegłych lat (poprzedni BIP), znajdują się na archiwalnej stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Nazwa zamówienia Data publikacji Ostateczny termin składania ofert
Zakup i dostawa 45 sztuk foteli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 23 maj 2024 07-06-2024 12:00
Rozeznanie rynku na zadanie Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na zajęcia plastyczne dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” 23 maj 2024 31-05-2024 15:30
Rozeznanie rynku na zadanie Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do zajęć kulinarnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” 23 maj 2024 31-05-2024 15:30
Rozeznanie rynku na zadanie Zatrudnienie specjalistów w ramach realizacji projektu pn. - „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” 23 maj 2024 31-05-2024 15:30
Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce położonych w obrębie 0001 Borków, gmina Daleszyce, powiat kielecki 16 maj 2024 17-06-2024 12:00
Rozeznanie rynku na zadanie Zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja podstawowa w Gminie Daleszyce” 25 kwiecień 2024 30-04-2024 15:30
Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na obszarze Gminy Daleszyce 24 kwiecień 2024 07-05-2024 09:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Daleszyce dla beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1 .” 23 kwiecień 2024 26-04-2024 15:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na zadanie pn.: „Demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce w 2024 r.” 23 kwiecień 2024 26-04-2024 15:00
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w miejscowości Szczecno” 09 kwiecień 2024 15-04-2024 10:00