Zamówienia publiczne

UWAGA! Ogłoszenia przetargowe z ubiegłych lat, znajdują się na poprzedniej stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Nazwa zamówienia Data publikacji Ostateczny termin składania ofert
Dostawa paliw do obiektów Gminy Daleszyce w sezonie grzewczym 2022/2023 16 sierpień 2022 24-08-2022 09:00
Modernizacja i doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Daleszycach 08 sierpień 2022 23-08-2022 09:00
„Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną, przebudowa dróg gminnych w 9 miejscowościach, wykonanie zasuw wodociągowych oraz zakup wodomierzy” 04 sierpień 2022 22-08-2022 09:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce 08 lipiec 2022 18-07-2022 09:00
PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Daleszyce, położonej w msc. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 125/2 o pow. 3,0600 ha oraz nr 126/9 o pow. 2,3241 ha (o łącznej p 06 lipiec 2022 12-09-2022 09:00
Rozeznanie rynku na zadanie Organizacja wyjazdów kulturalnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „RAZEM Z SENIORAMI” 20 czerwiec 2022 23-06-2022 12:00
Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Sierakowie 17 czerwiec 2022 27-06-2022 11:00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 0335T (od ZUK-u do posesji 2b) Daleszyce – Niwy 09 czerwiec 2022 24-06-2022 09:00
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Miasta i Gminy Daleszyce (4) 06 czerwiec 2022 13-06-2022 12:00
Pełnienie dozoru hydrogeologicznego nad realizacją zadania pn. "Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Szczecno - Komórki" (2) 31 maj 2022 08-06-2022 12:00