Zamówienia publiczne

UWAGA! Ogłoszenia przetargowe z ubiegłych lat, znajdują się na poprzedniej stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

http://biparchiwum.daleszyce.pl/index.php?p=tender

Nazwa zamówienia Data publikacji Ostateczny termin składania ofert
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego 09 grudzień 2022 19-12-2022 09:00
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce – zakup i dostawa żarówek energooszczędnych typu LED 30 listopad 2022 08-12-2022 10:00
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa szkoły podstawowej, przebudowa dróg gminnych , wykonanie zasuw wodociągowych oraz zakup wodomierzy 23 listopad 2022 30-11-2022 09:00
Dostawa paliw do obiektów Gminy Daleszyce w sezonie grzewczym 2022/2023 22 listopad 2022 28-11-2022 09:00
Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy Daleszyce 10 listopad 2022 18-11-2022 15:00
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz, 180/6 zasilanego ze stacji 1323 w msc. Niwy 10 listopad 2022 18-11-2022 10:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w sezonie zimowym 2022/2023 (2) 03 listopad 2022 10-11-2022 09:00
Rozeznanie rynku dla zamówienia na „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w msc Niestachów” (2) 02 listopad 2022 07-11-2022 15:00
Rozeznanie rynku na zadanie „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce 2023” 31 październik 2022 10-11-2022 12:00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Daleszyce w sezonie zimowym 2022/2023 21 październik 2022 28-10-2022 09:00