Tablica informacyjna

 

Nr pokoju

BIURO RADY MIEJSKIEJ

307

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

303

SEKRETARZ

302

SKARBNIK

201

RADCA PRAWNY

104

URZĄD STANU CYWILNEGO

107

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i ROZWOJU:

Sekretariat

301

Obsługa Rady Miejskiej

307

Ewidencja działalności gospodarczej

108

Kadry

204

Wojsko i obrona cywilna

305

Ewidencja ludności i dowody osobiste

108

Promocja

304

WYDZIAŁ OŚWIATY

Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Daleszycach

ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

WYDZIAŁ PLANOWANIA i FINANSÓW:

Księgowość budżetowa

202, 206

Wymiar zobowiązań pieniężnych

101

Księgowość podatkowa, windykacja

200

Kasa

106

WYDZIAŁ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI:

Rolnictwo, gospodarka wodna i ochrona środowiska

212, 207

Geodezja, gospodarka gruntami

102

Planowanie przestrzenne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, inwestycje i zarząd drogami

102, 103

Zamówienia publiczne, specjalista ds. inwestycji

208

STRAŻ MIEJSKA

Budynek Zespołu Szkół Podstawowych w Daleszycach

ul. Henryka Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

   

LEGENDA:

 

pokoje nr 100 - 109

PARTER

pokoje nr 200 - 212

I PIĘTRO

pokoje nr 301 - 309 II PIĘTRO
   

Numer telefonu na centralę Urzędu Miasta i Gminy:

[041] 317-16-93 lub 317-16-94

Burmistrz lub Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7:30 - 15:30.

Dodatkowo w każdy poniedziałek w sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani w pok. nr 302 w godz. 15:30 - 16:00 (po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym).

Urząd Stanu Cywilnego w Daleszycach, pokój 107 - parter.

Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

tel. 41 3171694 wew.107