OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO z dnia 17.11.2022 r. znak: B-IV.672.27.2022  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ realizowanej w ramach zadnia pod nazwą: „BUDOWA DROGI GMINNEJ NAPĘKÓW - POD BOREM”.

Skan dokumentu: https://bip.powiat.kielce.pl/ogloszenia-obwieszczenia/index/OBWIESZCZENIE-STAROSTY-KIELECKIEGO/idn:7528