Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022.2082 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza na dzień 30.09.2022r.

1.     Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 30.09.2022r. wynos  8 005,76 zł ( m-nie 667,14 zł)

2.     Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,  (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 30.09.2022r. wynosi  6 697,45 zł (m-nie 558,12 zł)

3.     Wskaźnik zwiększający na rok 2022 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców niebędących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi  - 1,257

STATYSTYCZNE LICZBY DZIECI

 

SZKOŁY/z niepełnosprawnymi/

906,32

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE/z niepełnosprawnymi/

92,32

PUNKTY PRZEDSZKOLNE/z niepełnosprawnymi/

85,66

NIEPEŁNOSPRAWNI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

0,00

NIEPEŁNOSPRAWNI W SZKOLE

20

WWR

0,00

PRZEDSZKOLE/z niepełnosprawnymi/

220

NIEPEŁNOSPRAWNI W PRZEDSZKOLU

0