Daleszyce, 2023-01-17

Znak: WIN.6332.1.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 07 lutego 2023 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2023.  

Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się:

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce: daleszyce.pl,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce do dnia 07 lutego 2023 r.

 

Do pobrania: skan uchwały