I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

i n f o r m u j e:

 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w miejscowości Borków został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl/bip.daleszyce w dniach: od 07.11.2023 r. do 29.11.2023 r.

Załącznik do pobrania: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym położonych w miejscowości Borków