INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Działając na podstawie artykułu 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Informuje, że

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, położonej w miejscowości Daleszyce został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronie internetowej urzędu www.bip.daleszyce.pl w dniach od 08.03.2024r. do 29.03.2024r.

Skan dokumentu: Informacja Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, położonej w miejscowości Daleszyce