I  N  F  O R  M  A  C  J  A

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

      działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Niwy, Cisów, Niestachów, Słopiec gm. Daleszyce w trybie bezprzetargowym została wywieszona do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl, bip. daleszyce  w dniach: od  15.03.2024 r. do 08.04.2024 r.

Skan dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Niwy, Cisów, Niestachów, Słopiec gm. Daleszyce